Profil Kampus

 

VISI

Menjadi Universitas Kebangsaan yang Berkualitas dan Kompetitif.

MISI

1. Menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi insan yang mandiri, dapat menjadi teladan dalam kerukunan antar umat dan persatuan bangsa serta bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
2. Memelihara, mengembangakan, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta berperan aktif dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
3. Mengabdikan ilmu pengetahuan, teknilogi dan seni untuk melestarikan dan memajukan nilai-nilai serta norma-norma yang hidup di masyarakat dengan semangat jiwa kebangsaan.